www.pks.legnica.pl
Spis telefonów
Sekretariat:............................................................................ 076 854 76 22 
Dział Przewozów:................................................................... 076 854 76 23
Wynajem Autobusów ............................................................ 076 854 76 23
Dyspozytor - Biura - Złotoryja:.............................................. 076 854 76 25
Serwis Tachografów ............................................................. 511  766 337
Dyspozytor - Legnica ............................................................ 076 866 37 18
Dyspozytor - Jawor:............................................................... 076 866 37 17

   
   

 

www.pks.legnica.pl
Paweł Miszczuk | Copyright © PKS "TRANS-POL" Sp. z o. o.