www.pks.legnica.pl
Taryfa przewozowa - pośpieszna
Tabela opłat obowiązująca w komunikacji pośpiesznej
odległość w km
Cena biletu (brutto)
normalnego
z ulgą 95%
z ulgą 78%
z ulgą 37%
z ulgą 30%
0 - 10
7.00
0,35
1,54
4,41
4,90
11 - 20
8.00
0,40
1,76
5,04
5,60
21 - 30
11.00
0,55
2,42
6,93
7,70
31 - 40
13.00
0,65
2,86
8,19
9,10
41 - 50
15.00
0,75
3,3
9,45
10,50
51 - 60
17.00
...
...
...
...
61 - 70
18.00
...
...
...
...
71 - 80
20.00
...
...
...
...
81 - 90
21.00
...
...
...
...
91 - 100
22.00
...
...
...
...
101 - 110
23.00
...
...
...
...
111 - 120
25.00
...
...
...
...
121 - 130
26.00
...
...
...
...
131 - 140
28.00
...
...
...
...
141 - 150
29.00
...
...
...
...
151 - 160
30.00
...
...
...
...
161 - 170
31.00
...
...
...
...
171 - 180
32.00
...
...
...
...
181 - 190
33.00
...
...
...
...
191 - 200
35.00
...
...
...
...
201 - 210
37.00
...
...
...
...
211 - 220
39.00
...
...
...
...
221 - 230
41.00
...
...
...
...
231 - 240
43.00
...
...
...
...
241 - 250
45.00
...
...
...
...
251 - 260
46.00
...
...
...
...
261 - 270
47.00
...
...
...
...
271 - 280
49.00
...
...
...
281 - 290
51.00
...
...
...
...
291 - 300
53.00
...
...
...
...
301 - 310
53.00
...
...
...
...
311 - 320
54.00
...
...
...
...
321 - 340
55.00
...
...
...
...
331 - 350
56.00
...
...
...
...
341 - 360
57.00
...
...
...
...

 

ULGA - 20% - obowiązuje w kursach:

dla młodzieży szkolnej i studentów do 26 lat:

Legnica - Gorzów Wlkp.
Legnica - Kudowa Zdrój
Legnica - Lądek Zdrój
Legnica - Sienna
Legnica - Świnoujście
Legnica Darłówko
Jawor - Wrocław
dla dzieci w wieku do 7 lat, osób powyżej 60 roku życia - tj. emeryt, rencista:
Legnica - Gorzów Wlkp.
Legnica - Kudowa Zdrój
Legnica - Lądek Zdrój
Legnica - Sienna
Legnica - Świnoujście
Legnica Darłówko

 

ULGA USTAWOWA w komunikacji pośpiesznej

100% - Funkcjonariusz Straży Granicznej ochraniający międzynarodowe szlaki komunikacyjne;

95% - przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji;

95% - opiekun inwalidy wojennego i wojskowego (osoby represjonowane) I grupy;

78% - dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna;

78% - jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnych;

78% - inwalida wojenny i wojskowy (osoba represjonowana) I grupy;

78% - cywilna niewidoma ofiara działań wojennych I grupy;

37% - osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa);

37% - osoby niewidome;

37% - inwalida wojenny i wojskowy (osoba represjonowana) inny niż I grupa;

 

www.pks.legnica.pl
Paweł Miszczuk | Copyright © PKS "TRANS-POL" Sp. z o. o.