www.pks.legnica.pl
Stacja Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji

 

     

 

www.pks.legnica.pl
Paweł Miszczuk | Copyright © PKS "TRANS-POL" Sp. z o. o.