www.pks.legnica.pl
Cennik Usług Stacji Kontroli Pojazdów
Okresowe badanie techniczne:
- motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)
98,00
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
153,00
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
176,00
- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
Ponowne sprawdzanie mechnizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
- skutecznoci i równomierności działania hamulców
20,00
- ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania
14,00
- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00
- toksyczność spalin
14,00
- poziomu hałasu
20,00
- geometrii kół jednej osi
36,00
- działanie amortyzatorów jednej osi
14,00
- wszystkich innych usterek łącznie
20,00
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejstrowanego po raz pierwszy za granicą: (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych)
- motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116,00
- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
169,00
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
232,00
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
297,00
- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327,00
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasdnionego przypuszczenie, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
- określone usterki techniczne osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu
20,00
- po wypadku kolizji drogowej (badania specjalistyczne)
94,00
- dane techniczne nie zgodne ze stanem faktycznym
51,00
Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowane przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
- co do którego zachodzi podejrzenie, że niespełna określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego poraz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdów)
20,00
- po wypadku , kolizji drogowej (badania specjalistyczne)
94,00
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
- który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych
85,00
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzone w stacjach kontroli pojazdów
- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze
21,00
- nadanie i wykonanie lub ustalenia numeru nadwozia
49,00
- nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika
49,00
- wykonanie tabliczki i jej zamocowanie
36,00
- sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82,00
- ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu (tj. rodzaju pojazdu, rodzaju nadwozia, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.)
255,00

 

www.pks.legnica.pl
Paweł Miszczuk | Copyright © PKS "TRANS-POL" Sp. z o. o.